ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp120,000
1 سال
Rp120,000
1 سال
Rp120,000
1 سال
.xyz new!
Rp140,000
1 سال
Rp140,000
1 سال
Rp140,000
1 سال
.vc new!
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
Rp570,000
1 سال
.org
Rp149,000
1 سال
Rp149,000
1 سال
Rp149,000
1 سال
.net
Rp129,000
1 سال
Rp129,000
1 سال
Rp129,000
1 سال
.info
Rp109,000
1 سال
Rp109,000
1 سال
Rp109,000
1 سال
.biz
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
Rp125,000
1 سال
.nagoya new!
Rp160,000
1 سال
Rp160,000
1 سال
Rp160,000
1 سال
.tokyo new!
Rp240,000
1 سال
Rp240,000
1 سال
Rp240,000
1 سال
.blog new!
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
Rp380,000
1 سال
.site new!
Rp190,000
1 سال
Rp190,000
1 سال
Rp190,000
1 سال
.me new!
Rp560,000
1 سال
Rp560,000
1 سال
Rp560,000
1 سال
.ltd new!
Rp260,000
1 سال
Rp260,000
1 سال
Rp260,000
1 سال
.ventures new!
Rp620,000
1 سال
Rp620,000
1 سال
Rp620,000
1 سال
.capital new!
Rp620,000
1 سال
Rp620,000
1 سال
Rp620,000
1 سال
.co.id hot!
Rp300,000
1 سال
Rp300,000
1 سال
Rp300,000
1 سال
.web.id
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
.or.id
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
.ac.id hot!
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
.sch.id hot!
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
Rp80,000
1 سال
.id hot!
Rp290,000
1 سال
Rp290,000
1 سال
Rp290,000
1 سال
.id (4 karakter)
Rp2,600,000
1 سال
Rp2,600,000
1 سال
Rp2,600,000
1 سال
.my.id hot!
Rp13,000
1 سال
Rp13,000
1 سال
Rp13,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution